Certificaat RDM

Het Register Digital Marketeer (RDM) in Nederland is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (PIM) en het Marketing Executive Center
Op deze website vindt u nadere informatie over de persoonlijke certificering tot Register Digital Marketeer (RDM), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) RDM-er.

Het Register Digital Marketing, opgericht in 2006, is een keurmerk voor goed en modern opgeleide ervaren professionals in online en digital marketing en communicatie. Het RDM wordt gevormd door betrouwbare en proactieve vakmensen die opereren op strategisch en tactisch managementniveau. Doel van het register is om het Digitale Marketing vakgebied verder te professionaliseren en marketeers die zich geschoold hebben in de laatste inzichten, modellen en concepten een zichtbare plaats te geven. Zij onderscheiden zich door hun opleiding, werkervaring en integriteit.

Ons land telt nogal wat beoefenaren van het marketingvak. Echter het marketingvak is de afgelopen vijf jaren drastisch veranderd zodat oude diploma’s en keurmerken niet meer garant staan voor kwaliteit in het online en digital marketing vakgebied. Zeker voor buitenstaanders, ontbreekt het zicht op kwaliteit op het gebied van moderne digitale marketing.

Toelatingseisen

Als professional wordt u toegelaten tot het Register Digital Marketeer als u aantoonbaar voldoet aan bepaalde toelatingseisen. Om gecertificeerd te kunnen worden als Register Digital Marketeer, met het bijbehorende recht de titel RDM te mogen voeren, dient u aan een aantal eisen te voldoen:
U kunt aantonen dat u een volwaardig gesprekspartner bent op het gebied van digitale en online marketing. Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde marketeer adequate en moderne kennis heeft over digitale marketing strategie, tactiek, digitale marketing mix (sociale media, e-commerce, website, emailmarketing, mobile marketing, zoekmachinemarketing), planning en implementatie en dat planmatig en praktisch in de praktijk kan toepassen.
Deze marketeers mogen de afkorting RDM achter hun naam voeren. Een hooggekwalificeerde vakbekwame digital marketeer is herkenbaar aan zijn/haar titel Registered Digital Marketeer.
De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Digitale en Online Marketing door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten en erkende marketing brancheverenigingen.
De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van Digital Marketeers die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het Digital Marketing vakgebied.
De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van digital marketing conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies.
Hoe wordt u Register Digital Marketeer?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van Digital marketing en zich actief begeeft in het Digital Marketing vakgebied, dan kunt u zich als Registered Digital Marketeer certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland Digital & Online Marketing opleidingen op post-HBO en postdoctoraal niveau. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van het schrijven en verdediging van een Digital Marketing plan. Bij de verdediging zijn twee vakbekwame docenten aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het digitale marketingvak op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal cijfer een 7) te beheersen.

Internationaal

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business schools die studenten opleiden tot Digital Marketeers. In Nederland is op dit moment alleen Beeckestijn Business School gecertificeerd en geautoriseerd om studenten op te leiden en te examineren voor het RDM register. In the UK leidt het IDM Institute digital marketeers op.

Wanneer u vragen heeft over het RDM register in Nederland kunt u contact opnemen via info@educatieregister.nl